Dao Shu

Campionati Europei 2004

Sezione Dao Shu

Dao Shu maschile 1

Dao Shu maschile 3

http://www.youtube.com/watch?v=dIl51QEs53Y

Dao Shu maschile 4

http://www.youtube.com/watch?v=rDxLKjlPjW4

Dao Shu femminile (Daria Teresova) Russia